KRITIKAN TERHADAP SUMBER DAN FAKTA SEJARAH

Main Article Content

Arba'iyah Mohd Noor

Abstract

Sumber merupakan suatu yang boleh menjadi punca kepada lahirnya sesuatu pemikiran atau penulisan. Sumber itu berbeza dengan ilham kerana ia tidaklah bersifat abstrak ataupun spontan tetapi ia boleh dirujuk semula apabila diperlukan. Ia juga dikatakan sebagai sekumpulan bahan-bahan yang tersimpan di arkib, perpustakaan, muzium, istana dan sebagainya dan boleh digunakan untuk tujuan penyelidikan dalam semua bidang keilmuan. Jadi sumber ini tidaklah tehad untuk kegunaan sejarah sahaja tetapi merangkumi ilmu-ilmu lain yang memerlukannya. Sebenarnya sumber sejarah telah wujud dalam pelbagai bentuk.  Ada yang ditulis di atas kertas, dipahat seperti batu bersurat atau prasasti, diukir di atas kayu, buluh, tulang, tanduk, daun-daun, kepingan logam dan sebagainya.  Semua bahan-bahan yang bertulis ini akhirnya dikumpulkan untuk disimpan sebagai sumber sejarah (copied from the paper). 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles