Published: 2003-12-25

Sabah and Sarawak in Malaysia: forty years later

Jawan Jayum, Mohammad Agus Yusoff

1-14

Pendatang Filipina di Sabah: satu pemerhatian dari sudut keselamatan

Ramli Dollah, Wan Shawaluddin Wan Hassan, Diana Peters, Maria Azlima Omar

217-240