Mior Hamzah, Meor Ahmad Noor. " Konsep sempadan negeri dalam masyarakat." JATI - JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES [Online], 6 (2001): 69-104. Web. 18 Jun. 2019