Mohd Ariff, Mohammad Raduan, & Amaluddin Bakeri. " Masyarakat nelayan di negeri Pahang: satu kajian sosioekonomi." JATI - JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES [Online], 7 (2002): 175-195. Web. 18 Jun. 2019