Mohd Ariff, M., & Bakeri, A. (2002). Masyarakat nelayan di negeri Pahang: satu kajian sosioekonomi. JATI - JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES, 7, 175-195. Retrieved from https://jati.um.edu.my/article/view/6603