Idris, Hanizah. " PELABUHAN SINGAPURA: KE ARAH PEMBINAAN SEBUAH PELABUHAN LAUT DALAM, 1930-1941" JATI - JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES [Online], Volume 10(29 December 2005)