Idris, H. 2005 Dec 29. PELABUHAN SINGAPURA: KE ARAH PEMBINAAN SEBUAH PELABUHAN LAUT DALAM, 1930-1941. JATI - JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES. [Online] 10: