Idris, H. (2005). PELABUHAN SINGAPURA: KE ARAH PEMBINAAN SEBUAH PELABUHAN LAUT DALAM, 1930-1941. JATI - JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES, 10, 137-149. Retrieved from https://jati.um.edu.my/article/view/6444