Wan Hassan, Wan Shawaluddin, & Ramli Dollah. " ISU-ISU KESELAMATAN SABAH DAN IMPAK KEPADA MALAYSIA (Issues in Sabah Security and Its Impact to Malaysia)." JATI - JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES [Online], 13 (2008): 49-68. Web. 26 Jun. 2019