WAN HASSAN, Wan Shawaluddin; DOLLAH, Ramli. ISU-ISU KESELAMATAN SABAH DAN IMPAK KEPADA MALAYSIA (ISSUES IN SABAH SECURITY AND ITS IMPACT TO MALAYSIA). JATI - JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES, [S.l.], v. 13, p. 49-68, dec. 2008. ISSN 2600-8653. Available at: <https://jati.um.edu.my/article/view/6199>. Date accessed: 18 oct. 2019.