PEMIKIRAN ULAMA PATANI DALAM 'ILM AL-KALAM. SATU ANALISA

Main Article Content

Ahmad Zuhdi Ismail

Abstract

Kerajaan Patani di Selatan Thai muncul sebagai sebuah kerajaan Islam di Nusantara pada abad ke 13 dan 14 Masihi. Kemunculannya adalah rentetan daripada peristiwa penubuhan kerajaan Islam yang pertama pada abad ke 9 Masihi di Perlak. Rajanya yang pertama ialah Sultan Sayed Maulana Abd Aziz Syah (840-864 M). Di awal kemunculan kerajaan Islam tidak terdapat karya-karya utama dalam bahasa Melayu-Islam ataupun hasil sumbangan daripada kerajaan Islam yang awal ini. Namun setelah kerajaan Melaka jatuh ketangan Portugis pada tahun 1511 M. Melaka telah muncul sebagai suatu kuasa melayu Islam dan telah menghasilkan pelbagai karya dalam pemikiran Islam yang sesuai dengan masyarakat Melayu di Nusantara. Hampir kesemuanya adalah bentuk terjemahan daripada bahasa Arab kepada Bahasa Melayu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles