PELANCONGAN MARITIM DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN

Main Article Content

Mohammad Raduan Mohd Ariff
Rusmawati Mustafa
Amaluddin Bakeri

Abstract

Kertas ini bertujuan untuk membincangkan tentang perkembangan maritim di Malaysia.  Fokus utama perbincangan yang akan diutarakan adalah untuk memaparkan realiti perbezaan yang berlaku di antara aktiviti pelancongan maritim setempat dengan antarabangsa.  Bahagian awal penulisan ini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pelancongan maritim di peringkat antarabangsa. Untuk melihat perbezaan aktiviti pelancongan maritim, perbincangan seterusnya akan mengupas aktiviti pelancongan maritim di Malaysia khususnya pelancongan maritim yang berteraskan pulau.  Ini kerana pelancongan maritim di pulau merupakan aktiviti yang paling popular dilakukan oleh pelancong-pelancong di Malaysia (copied from the paper).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles