KEPENTINGAN UNTUK MEMPERTINGKATKAN PERANAN PELABUHAN-PELABUHAN DI MALAYSIA DALAM ABAD KE-21

Main Article Content

Hanizah Idris

Abstract

Perkembangan pesat ekonomi Malaysia sejak sepuluh tahun kebelakangan ini telah menjadikan Malaysia sebagai salah sebuah negara yang mempunyai peratus kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi di rantau Asia Tenggara. Walaupun kemelesetan ekonomi telah melanda rantau ini sejak pertengahan tahun 1997, Malaysia bernasib baik kerana telah beransur-ansur pulih terutama dalam sektor pengeksportannya. Sektor-sektor lain terutama pelabuhan terus berkembang dan memainkan peranan penting dalam mengendalikan import dan eksport barangan samada dari dalam dan luar negara. Justeru itu peranan yang dimainkan oleh pelabuhan-pelabuhan di Malaysia adalah semakin penting terutama dalam abad ke 21 bagi memastikan is dapat memenuhi keperluan negara. Kepentingan untuk mempertingkatkan lagi peranan pelabuhan-pelabuhan di Malaysia memang tidak dapat dinafikan kerana kira-kira 95% daripada barangan Malaysia yang dieksport adalah melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut. (Disalind daripada artikel).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles