PETA PELAYARAN NUSANTARA DARI MASA KE MASA

Main Article Content

ADRIAN B LAPIAN

Abstract

Jalur pelayaran menghubungkan pelabuhan yang satu dengan yang lain. Pertanyaan pokok adalah: Manakah yang lebih dulu, pelabuhan atau jalur pelayaran' Dengan kata lain, apakah munculnya sebuah pelabuhan ditentukan oleh jalur pelayaran, ataukah sebaliknya: terjadinya jalur pelayaran ditentukan oleh pelabuhan' Hingga sekarang pertanyaan ini belum bisa dijawab secara memuaskan. Mungkin kedua-duanya benar. Adakalanya sebuah pelabuhan muncul karena lokasinya yang strategis pada jalur pelayaran, sedangkan sebaliknya, sebuah pelabuhan entrepot tempat perdagangan yang ramai yang memberi kemudahan-kemudahan untuk mengisi air dan makanan dan memperbaiki kapal, tentu akan menjadi tempat tujuan sebuah jalur pelayaran.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles