PENGAMBILAN TEKNOLOGI PERINDUSTRIAN: SATU PENILAIAN WAWASAN 2020

Main Article Content

NORAINI IBRAHIM

Abstract

Sejak pertengahan 1994 Malaysia telah membuktikan mempunyai pengalaman lebih dari tujuh tahun mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang pesat selepas berjaya mencari jalan keluar dari era kemelesatan pada tahun 1985-86. Liberalisasi ekonomi yang diinstitusikanpertengahan l980an merupakan pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kejayaan ini dibantu pula oleh pelabur asing terutama syarikat multinasional. Proses industrialisasi yang berasas kepada komitmen sektor perkilangan menjadi anak kunci kepada pembangunan ekonomi negara. Globalisasi melalui syarikat multinasional membawa kepada pengambilan teknologi perindustrian ke Malaysia. Ini membawa kemasukan teknologi yang bercorak fisikal dan bukan fisikal yang akan memberi kesan kepada sistem innovasi tempatan.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles